Szkoła języków obcych
Lingua > Oferta

Oferta

Zapraszamy na kursy językowe- język angielski, język niemiecki, język włoski i inne języki obce.

Dlaczego warto wybrać właśnie nas?

Po pierwsze- oferujemy naukę na różnych poziomach zaawansowania i precyzyjną kwalifikację do poszczególnych grup.

Po drugie- czas trwania zajęć dostosowany jest do wieku kursantów- idealny do przeprowadzenia pełnowartościowej merytorycznie i dydaktycznie lekcji, pozwalający słuchaczom pozostać skupionym do samego końca, nie powodując zmęczenia czy znużenia. Dzięki temu uczą się Państwo szybciej.

Po trzecie- otwartość na Wasze potrzeby.

Po czwarte- kursy językowe wzbogaciliśmy o e-learning, a zajęcia języka angielskiego prowadzone są przez lektora polskiego i native speaker'a.

Po piąte- ... ale można by tak długo, więc po prostu przyjdź i przekonaj się!

Jeszcze się wahasz? A co powiesz na 100% zdawalności Nowej Matury, maturę rozszerzoną zdawaną na 100%, ponad 2000 zadowolonych klientów od 2004 r., sprawdzone metody nauczania, przyjaznych lektorów z kwalifikacjami, bezpłatne "mock exams", podręczniki renomowanych wydawnictw, wszystkie zajęcia otwarte, konkursy z nagrodami, komfortowe grupy...

Chcemy, by zajęcia u nas były atrakcyjne. Dlatego też podczas lekcji stosujemy różne techniki i metody, np. pracę z całą grupą, w mniejszych grupach, w parach, pracę indywidualną. Dzięki temu każdy Słuchacz bierze aktywny udział i ma możliwość rozwijania wszystkich umiejętności językowych w czasie zajęć.

Przyjdź, a przekonasz się, że nauka języków może być przyjemna!

Kursy

 • Kursy dla przedszkolaków - zajęcia dla dzieci w wieku 3-6 lat, prowadzone w przedszkolach. Naszym celem jest zainteresowanie dzieciaków językiem, tak aby z chęcią i radością poznawały i rozumiały nowe słownictwo, zwroty oraz polecenia. Proste wierszyki, rymowanki i piosenki w języku obcym sprawiają, iż nauka jest przyjemna i ciekawa. Dzięki temu Państwa pociechy same chcą się uczyć i zdobywać nowe wiadomości. Poziom dostosowany jest do możliwości, umiejętności i zainteresowań maluchów. Dzieci dzielone są na grupy wiekowe oraz poziomy zaawansowania. Cały kurs obejmuje 40 godzin lekcyjnych, zajęcia 2 x w tygodniu po 30 minut.

 • Kursy dla uczniów szkół podstawowych - główny nacisk kładziemy na kształcenie umiejętności porozumiewania się oraz na opanowanie reguł gramatycznych. Dzięki temu uczniowie są zachęceni i zmotywowani do mówienia, a więc pozbywają się tzw. "bariery językowej". Oczywiście doskonalimy również pozostałe sprawności językowe- pisanie, czytanie oraz rozumienie ze słuchu. Dzieci są dzielone na grupy wiekowe (kl.I, kl. II-III, kl. IV-VI) oraz poziomy zaawansowania. Dzięki temu uczą się w gronie rówieśników, a program zajęć dostosowany jest do ich poziomu, możliwośći percepcyjnych i zainteresowań. Cały kurs obejmuje 80 godzin lekcyjnych, zajęcia 2 x w tygodniu po 60 minut.

 • Kursy dla uczniów szkół gimnazjalnych - na zajęciach zdobędziesz lub poszerzysz posiadane już umiejętności niezbędne do porozumiewania się w podstawowych sytuacjach życia codziennego, poznasz wyrażenia i struktury oraz zasady gramatyczne dzięki którym nauczysz się używać języka poprawnie, a także poprawisz oceny w szkole :-). Kładziemy nacisk przede wszystkim na umiejętność swobodnego wypowiadania się i komunikacji. Podział ze względu na poziom zaawansowania. Cały kurs obejmuje 100 godzin lekcyjnych, zajęcia 2 x w tygodniu po 75 minut.

 • Kursy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - dla młodzieży licealnej, której edukacja kończy się egzaminem maturalnym. Doskonalenie, uzupełnianie i poznawanie struktur, reguł i czasów gramatycznych, poszerzanie zakresu słownictwa, wyrażeń i zwrotów. Rozwijanie umiejętności poprawnego mówienia oraz pisania, kształcenie sprawności czytania i słuchania ze zrozumieniem. A wszystko to już pod kątem Nowej Matury, aby jak najwcześniej wykształcić określone sprawności językowe. Podział ze względu na poziom zaawansowania. Cały kurs obejmuje 100 godzin lekcyjnych, zajęcia 2 x w tygodniu po 75 minut.

 • Kursy dla maturzystów - dla osób zdających w tym roku maturę. Program kursu opracowany został zgodnie z wytycznymi MENiS. Zakres materiału obejmuje wyłącznie zagadnienia leksykalno-gramatyczne obwiązujące na Nowej Maturze. Struktura i układ przerabianych ćwiczeń są identyczne z formami obowiązującymi na prawdziwym egzaminie maturalnym. Przerabiamy specjalnie przygotowane zestawy egzaminacyjne, co pozwala naszym Słuchaczom efektywnie przygotować się do Matury. Uczymy strategii rozwiązywania testów egzaminacyjnych, tworzenia wypowiedzi pisemnych i ustnych. Intensywnie rozwijamy wszystkie sprawności językowe. W czasie kursu przeprowadzane są bezpłatne próbne egzaminy. Podział ze względu na poziom zaawansowania oraz typ egzaminu (podstawowa / rozszerzona). Cały kurs obejmuje 60 godzin lekcyjnych, zajęcia 2 x w tygodniu po 75 minut.

 • Kursy dla dorosłych - rozwijamy podstawowe sprawności językowe (mówienie, pisanie, czytanie i rozumienie ze słuchu). Główny nacisk kładziemy na swobodną komunikację, aby nasi Słuchacze nie bali się mówić. Poznasz i pogłębisz znajomość struktur gramatycznych, poszerzysz zakres słownictwa tak, abyś potrafił poradzić sobie w typowych sytuacjach dnia codziennego, płynnie i poprawnie komunikując się w języku obcym, zarówno mówionym jak i pisanym. Atmosfera podczas zajęć sprzyja uczeniu i swobodnemu wypowiadaniu się.Podział ze względu na poziom zaawansowania. Cały kurs obejmuje 120 godzin lekcyjnych, zajęcia 2 x w tygodniu po 90 minut.

 • Przygotowanie do egzaminów certyfikatowych - cały kurs jest poświęcony przygotowaniu Słuchacza do egzaminów Cambridge lub Goethe-Institut. Ćwiczone są umiejętności takie jak: mówienie, słuchanie, pisanie, czytanie ze zrozumieniem; zagadnienia leksykalno-gramatyczne wykładane są w wymiarze niezbędnym do zaliczenia egzaminu. W czasie kursu przeprowadzane są bezpłatne próbne egzaminy. Więcej informacji: egzaminy językowe. Podział ze względu na poziom zaawansowania. Cały kurs obejmuje 128 godzin lekcyjnych, zajęcia 2 x w tygodniu po 90 minut. 

 • Kursy dla firm - kurs przeznaczony dla firm i instytucji chcących zainwestować w wykształcenie i umiejętności językowe swoich pracowników. Zakres materiału, liczba godzin oraz płatności ustalane są indywidualnie w zależności od potrzeb naszych klientów. Szkolenia językowe dla firm i instytucji, oprócz kształcenia ogólnych umiejętności językowych, mogą także obejmować zagadnienia związane z międzynarodową wymianą handlową i informacyjną, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego stosowania języka obcego w wykonywanej pracy. Kursy tego typu są "skrajane na miarę" potrzeb i wymagań naszych klientów instytucjonalnych, a postępy kursantów na bieżąco monitorowane. Do tej pory mieliśmy przyjemność podnosić kwalifikacje pracowników:

  SITAG Polska GROENEVELD
  Sandvik Coromant Pekao SA.
  PG 5 w Kluczborku Visteon
 • Zajęcia indywidualne - osoby, które chcą skupić uwagę na kształceniu określonych umiejętności językowych lub uczyć się języka specjalistycznego mogą wykupić lekcje indywidualne. Zajęcia mogą być prowadzone w miejscu wskazanym przez klienta lub w naszej szkole. Istnieje również możliwość wykupienia lekcji z udziałem 2-3 uczniów (ceny ustalane indywidualnie).

 • Kursy "Real English" - jest to oferta skierowana przede wszystkim do osób z dość dobrą znajomością języka angielskiego, zainteresowanych ćwiczeniem umiejętności komunikowania się w tym języku. Zajęcia w całości prowadzone są przez tzw. native speakers, czyli rodowitych Brytyjczyków bądź Amerykanów.
  Cały kurs obejmuje 60 godzin lekcyjnych, z możliwością kontynuacji lub przedłużenia.